Teorija Z (a nije još jedna zavera)

teorija Z marketingMarketing je postojao i pre interneta, koliko god nam to neverovatno zvučalo. Zapravo se marketing na internetu i zasniva na dostignućima i postulatima tradicionalnog marketinga, koji su samo prilagođeni novim platformama. Jer, proizvodi, usluge i tržišta se menjaju, ali su ljudi i njihove navike, osobine, osećanja, problemi i potrebe u suštini uvek isti.

Krajnji cilj svake marketinške prezentacije jeste što veći broj posetilaca koji u najkraćem roku rade baš ono što želite – kupuju, popunjavaju registracionu formu, prijavljuju se za newsletter, pozivaju broj telefona... Bilo da pogledaju izlog, čitaju flajer, newsletter ili posete veb sajt i biznis nalog na društvenim mrežama.

Pa zašto im ne biste pomogli i uputili na prečicu do željene destinacije, tj konverzije bez nepotrebnih lutanja. Pravo na najvažnije, jer danas niko nema viška vremena.

U tome vam može pomoći mali trik zasnovan na informaciji kako funkcioniše ljudsko oko kada se sretne sa nekim sadržajem. 

Ako ste sigurni da znate, onda vas pozdravljamo do sledećeg bloga. Mada, neće škoditi da se podsetite. 

Ovo bi svaki veb dizajner trebalo da zna

Jedna od najvažnijih odluka koju treba doneti pri izradi sajta jeste kako organizovati informacije. 

Koji sistemi organizacije postoje i da li su neki bolji, odnosno efikasniji od drugih?

Svaki dobar veb dizajner, kreator sadržaja za veb sajt ili osoba koja je zadužena za društvene mreže trebalo bi da zna kako korisnici posmatraju i obrađuju informacije na internetu.

Internet prezentacija trebalo bi da sledi određenu vizuelnu hijerarhiju. Ukoliko znate pravila igre, pomoći ćete posetiocima da brže dođu do onoga što smatrate da je važno da vide.

Kada se sretne sa tekstom i slikama na displeju, naše oko prirodno sledi sledeću stazu:

Ljudsko oko skenira online sadržaj sa leva na desno, zatim odozgo na dole, pa ponovo na desno. Putanja oka kreira latinično slovo Z, a broj uglova zavisno od količine sadržaja može da varira.

Veb stranica kreirana tako da se najvažniji elementi prilagođavaju načinu na koji posetilac skenira sadržaj na njoj sigurno će davati više konverzija. Provereno.

Z šablon u rasporedu sadržaja na landing page idealan je za internet prezentacije sa manjom količinom informacija. Osnovna ideja dizajna je jednostavnost, a prioritet CTA – poziv na akciju.

Pravi primer za ovo je sajt Facebook-a. 

Kako izvući maksimum iz Z forme rasporeda sadržaja

Kada znamo kako se posetioci odnose kada se susretnu sa ponuđenim sadržajem, onda im možemo servirati najbitnije informacije. Z forma efikasno i prirodno pomera oko od prve do četvrte tačke, logičnim redosledom koji završava snažnim i jasnim pozivom na akciju. 

Gornja horizontalna linija trebalo bi da bude ispunjena podacima na koje želimo da se posetioci prvo fokusiraju. Tu stavljamo najbitnije, najupadljivije i ono što pruža najveću vrednost, za potencijalne klijente, naravno.

Dijagonalu punimo sadržajem koji postepeno ubeđuje i vodi korisnike do onoga na šta ih upućuje poziv na akciju.

Donja horizontala jasno iskazuje šta želimo da posetioci preduzmu kao akciju – pozovu broj telefona, posete radnju, popune prijavu, zaprate nas na društvenim mrežama...

Najbolje je ključne informacije stavljati na kraju svake zamišljene linije, gde oko prirodno pravi malu pauzu i zadržava se.

Ukoliko je stranica veća i količina sadržaja obimnija, može se napraviti nekoliko Z obrazaca koji se nadovezuju u takozvanu cik-cak formu. Takav primer je landing page Dropbox-a koji vodi korisnike kroz važne karakteristike putanjom dva zamišljena Z obrasca, poentirajući na kraju pozivom na besplatnu prijavu. CTA saznajte više ima ulogu sekundarnog poziva na akciju. 

F forma – drugi najčešći obrazac veb dizajna

F obrazac primenjuje se na veb stranicama koje imaju obimniji sadržaj i dosta informacija koje korisnik treba da pročita. Najčešće se sreće na sajtovima sa dosta teksta, poput blogova.

Prema ovom obrascu prvo što posetilac vidi i čime treba da ga kupimo i zadržimo su prvi redovi, odnosno naslov. Zatim oko ide prema ostalom istaknutom sadržaju, a to su podnaslovi ili drugi hajlajti koji nose najbitnije informacije. 

Ciljana upotreba F forme znači korišćenje naslova, podnaslova, vizuelno grupisanje srodnog sadržaja, boldovanje važnih informacija, upotrebu brojeva i izbacivanje suvišnog sadržaja.

F putanju oko prema zakonu najmanjeg napora i prirodno primenjuje kada se sretne sa neformatiranim sadržajem, gde nema naslova, podnaslova i istaknutih elemenata. Takođe, korisnici mahinalno na ovaj način čitaju tekst za koji nisu previše zainteresovani i nemaju nameru da pročitaju svaku reč.

Treba uvek imati na umu da je brzina konzumacije sadržaja važan elemenat korisničkog iskustva. Svako od nas želi da u najkraćem roku, sa što manje klikova i napora dođe do željenih informacija. Retko ko voli da pročita dosadnu disertaciju pre nego što nešto kupi.

Zato se ovaj obrazac često sreće kao rešenje na veb stranicama jer se korisnik prirodno usmerava na relevantno, bitno, zanimljivo i korisno.  

Z ili F 

Prvi utisak je najvažniji, a na internetu on nastaje za nekoliko sekundi.

Leva polovina stranice privlači više pažnje i to je potvrđena činjenica. Čak 80% korisnici online provedu gledajući u levu stranu. Testirajte.

Postoji više obrazaca prema kojima se kreira izgled internet prezentacija, a koji je najbolje primeniti zavisi od količine, vrste i namene sadržaja. Dizajn i arhitektura stranice će svakako u mnogome odrediti na koji način će ljudi komunicirati sa vašim sajtom. 

Cilj i izazov za svakog veb dizajnera je stvoriti interfejs koji je prikladan, vizuelno ugodan i implementira sadržaj u logičku navigaciju koja zadovoljava sve potrebe korisnika za informacijama. Balans umetnosti i veštine.

Cenovnik izrade sajtova

200€

Lite Paket

 • Do 10 strana
 • Izrada sajta u CMS-u
 • Uputstvo za ažuriranje
 • Osnovni SEO
 • Jednostavan i čist dizajn
Opširnije

350€

Starter Paket

 • Do 20 strana
 • Izrada sajta u CMS-u
 • Uputstvo za ažuriranje
 • Osnovni SEO
 • Jednostavan i jedinstven dizajn
Opširnije

500€

Standard Paket

 • Domen i hosting
 • Do 40 strana
 • Izrada sajta u CMS-u
 • Uputstvo za ažuriranje
 • Napredni SEO
 • Jedinstven i napredan dizajn
Opširnije

750€ +

Profi Paket

 • Domen i hosting
 • Neograničen broj strana
 • Izrada sajta u CMS-u
 • Uputstvo za ažuriranje
 • Napredni SEO
 • Jedinstven i napredan dizajn / PSD to CMS
Opširnije